Prealoader

Novosti

Kreditna linija uz najpovoljnije kamate na tržištu

Objava: 20.10.2020.

Javni za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“

Istarska županija, istarski gradovi i Istarska razvojna agencija sklopile su sporazum o provedbi nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge ukupnog kreditnog potencijala 385 milijuna kuna.

Ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka prema kojima ova kreditna linija osigurava zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu.

CILJ JAVNOG POZIVA

Cilj ovog Javnog poziva je osiguranje povoljnijih uvjeta kreditiranja za subjekte malog gospodarstva uz dodjelu potpora male vrijednosti kroz subvenciju dijela kamate, prema ugovorima o poslovnoj suradnji sklopljenim između Istarske županije, Gradova i poslovnih banaka, te Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

MJERE PROGRAMA

Mjera 1. Krediti za malo i srednje poduzetništvo

– Kredit za nove investicije
– Kredit za trajna obrtna sredstva

Mjera 2. Krediti za mlade poduzetnike i žene poduzetnice
– Krediti za mlade, žene i početnike

https://ida.hr/hr/bn/poduzetnistvo/kreditiranje-i-jamstva/aktualne-kreditne-linije/

Istaknuto

Skip to content