Prealoader

Natječaji

Jednostavna nabava – usluga izrade elaborata urbane opreme

Objava: 06.11.2020.

redmet jednostavne nabave za koju se donosi odluka o odabiru je Usluga izrade elaborata urbane opreme.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: A.B.C.D. d.o.o. (…)

Vidi vezani dokument –

Istaknuto

Skip to content