Prealoader

Novosti

Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole

Objava: 21.10.2022.

Dječji vrtić Buje – Asilo infantile Buie pozivaju sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Grada Buja a koja su rođena u razdoblju od 01.04.2016. do 31.03.2017. godine a koja ne pohađaju redoviti program u predškolskim ustanovama u Bujama da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Djecu s poteškoćama u razvoju, te djecu pripadnike romske nacionalne manjine može se upisivati u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Prijave i upisi u Program predškole za pedagošku godinu 2022./2023. vršit će se radnim danom od 24.10.2022. do 31.10.2022. od 7,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Buje-Asilo infantile Buie, M.Gupca 13, Buje.

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

  1. ispunjen obrazac zahtjeva (preuzima se u vrtiću)
  2. preslika osobne iskaznice (oba roditelja)
  3. preslika izvoda iz matice rođenih (za dijete)
  4. uvjerenje o prebivalištu (za dijete)
  5. preslika zdravstvene i/ili druge dokumentacije za djecu s teškoćama u razvoju

Roditelji/skrbnici su dužni ishodovati liječničko uvjerenje za dijete prije uključivanja u Program predškole.

Po okončanju prijava/upisa djece u Program predškole a najkasnije do 7.11.2022. godine, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o početku provedbe i trajanju Programa predškole.

Za sve dodatne informacije obratite se radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na mob. 098 643 926

Dječji vrtić Buje

Vezani dokument:
Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole

Istaknuto

Skip to content