Prealoader

Natječaji

Javni poziv – privremeno korištenje sportske građevine

Objava: 04.06.2020.

Na temelju zaprimljenog zahtjeva i čl. 11. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina (Službene novine Grada Buja-Buie 20/19) Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie dana 04.06.2020. objavljuje:

Javni poziv – privremeno korištenje sportske građevine

1. Predmet javnog poziva je dodjela na privremeno korištenje sportske građevine na k.č.br. 1033/4 k.o. Buje, na adresi Rudine – „crno igralište”. Sportska građevina daje se na korištenje bez naknade.

2. Sportska građevina se daje na privremeno korištenje u mjesecu lipnju (09.-30.06.) i kolovozu 2020 . godine (termini: 09.06.-30.06., 17.08.-30.08.; utorkom i četvrtkom u razdoblju od 18,00 do 20,00 sati) za potrebe održavanja sportskih aktivnosti-trening.

3. Pravo na privremeno korištenje imaju udruge registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti. Prednost se daje udrugama sa sjedištem na području Grada Buja-Buie.

4. Prijave na javni poziv dostavljaju se zaključno do 08.06.2020. u 12,00 sati na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje. Prijave se dostavljaju na propisanom obrascu-obrazac 1 sa pripadajućim prilozima.

5. Zaprimljene zahtjeve po javnom pozivu razmatra Povjerenstvo od 3 člana, koje imenuje Gradonačelnik.

6. Na prijedlog Povjerenstva odluku o privremenom korištenju sportske građevine temeljem javnog poziva donosi Gradonačelnik.

7. Gradonačelnik može odlukom poništiti javni poziv bez ikakve odgovornosti prema podnositeljima zaprimljenih zahtjeva.

Istaknuto

Skip to content