Objave

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Krug (k.o. Momjan)

Objava: 10.12.2019.

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Krug preko k.č.br. 1138/3, 1868/7, 1868/13, 1868/8, 1620/9, 1620/10, 1620/11, 1620/12, 1620/13, 2031/2, 2032/3, 1619/5, 240 zgr., 2032/6, 2032/2, 2032/1, 2036 sve k.o. Momjan

Predstavnici Grada Buja započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta dana 16. prosinca 2019. godine u 10,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. (…)

Istaknuto

Skip to content