Novosti

Holcimov dan korporativnog volontiranja

Objava: 02.03.2013.

U petak, 21. rujna 2012.godine, 158 Holcimovih zaposlenika je umjesto u tvornici i uredima, radno vrijeme provelo na otvorenom u akcijama čišćenja na 4 lokacije, u Tunarici, Lepoglavi, Plovaniji i Zagrebu.

U Plovaniji se čistio otpad kod trafostanice blizu kamenoloma i u suradnji sa lokalnom samoupravom postavio se natpis o zabrani dovoženja otpada.

Holcim nastoji promovirati korporativno volontiranje i poticati volontiranje zaposlenika kao vrijedan doprinos razvoja našeg društva skrojenog prema istinskim potrebama svih dionika.

Istaknuto

Skip to content