Prealoader

Novosti

Flag natječaj za Podmjeru 4.2.1.

Objava: 04.11.2020.

Obzirom na povratne informacije s terena o potrebi produljenja roka za podnošenje prijava projekata na FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. “Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama”, ovim putem Vas obavještavamo da je dana 15.01.2021. Upravni odbor FLAG-a usvojio prijedlog za produljenjem roka za podnošenje prijava projekata.

Novi rok za podnošenje prijava projekata na FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. je 12. veljače 2021. godine.

Izmjenu teksta natječaja u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava možete pronaći na službenoj web stranici FLAG-a Pinna nobilis (flag-pinnanobilis.hr). Izmjenu teksta natječaja kao i sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-4-2-1-potpora-za-aktivnosti-usmjerene-podizanju-svijesti-gradana-o-potrosnji-i-konzumaciji-ribe-i-drugih-morskih-organizama/

============

FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama

Dana 03.11.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 4. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“.
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.11.2020. godine do 28.12.2020. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 4.2.1. iznose 220.316,37 EUR odnosno 1.662.727,64 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve informacije o objavljenom FLAG-natječaju sa obrascima i prilozima dostupni su i mogu se preuzeti na slijedećem linku:
https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-4-2-1-potpora-za-aktivnosti-usmjerene-podizanju-svijesti-gradana-o-potrosnji-i-konzumaciji-ribe-i-drugih-morskih-organizama/

Bando FLAG per la Sottomisura 4.2.1. “Sostegno alle attività volte sensibilizzare i cittadini sul consumo e sulla consumazione di pesce e di altri organismi marini”

Vi informiamo che in data 03 novembre 2020, il FLAG Pinna nobilis ha pubblicato il quarto bando attuativo per la Sottomisura 4.2.1. ” Sostegno alle attività volte sensibilizzare i cittadini sul consumo e sulla consumazione di pesce e di altri organismi marini “
Il termine per la presentazione delle domande inizia il 23/11/2020 e dura fino al 28/12/2020.
L’ammontare totale dei fondi disponibili per questo bando è di 220.316,37 EUR in equivalente 1.662.727,64 HRK.
Il valore di sovvenzione più basso per progetto è di 2.000,00 EUR in equivalente HRK.
Il valore di sovvenzione più alto per progetto è di 50.000,00 EUR in equivalente HRK.

Tutte le altre informazioni riguardanti il bando assieme ai moduli e agli allegati sono disponibili al seguente link:
https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-4-2-1-potpora-za-aktivnosti-usmjerene-podizanju-svijesti-gradana-o-potrosnji-i-konzumaciji-ribe-i-drugih-morskih-organizama/

Istaknuto

Skip to content