Prealoader

Novosti

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Buje i talijanskog vrtića Mrvica

Objava: 03.05.2021.

Jedan od strateških prioriteta Europske unije je energetska učinkovitost. Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima. U Hrvatskoj kao u i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50% konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80% u zgradama.

Vodstvo Grada Buja je na vrijeme prepoznalo važnost gore navedenoga te se Grad među prvim jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji uključio u reduciranje emisije štetnih plinova i usporavanje klimatskih promjena, a sve kroz ključni sektor-energetiku.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Buje i talijanskog vrtića Mrvica na adresi Matije Gupca 13, Buje, koju je Grad Buje prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Ref.oznaka KK. 04.2.1.04.0312).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 13.09.2018.godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Dubravko Ponoš i gradonačelnik Grada Buje g. Fabrizio Vižintin.

Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove dječjeg vrtića Buje i talijanskog vrtića Mrvica iznose 6.828.096,84 kuna od čega je 1.650.892,59 tisuća kuna bespovratnih.

Osim spomenutog ugovora bespovratna sredstva su za predmetnu investiciju odobrena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, i to u najvišem iznosu od 2.588.602,13 kuna.

Ugovor o radovima zaključen je sa tvrtkom Xoa Gradnja d.o.o.Rijeka na iznos od 7.627.965,65 kuna s pdvom Radovi su uspješno okončani u ožujku 2021.godine.

Zgrada Dječjeg vrtića Buje i talijanskog vrtića Mrvica izgrađena je 1983. godine, ima površinu od 1.637,00 m2, a smještena je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama nije udovoljavao zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti.

Svrha projekta bilo je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, te višoj energetskoj učinkovitosti što izravno utječe na kvalitetu boravka korisnika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih, te omogućava kvalitetnije pružanje usluga u ustanovi.

Provedba mjera energetske obnove uključuje povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visoko učinkovitog sustava grijanja (dizalica topline), zamjenu postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE, ugradnju fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a, čime se direktno utjecalo na energetsku učinkovitost objekta što će u budućnosti doprinijeti umanjenim računima za energente i poboljšanju uvjete rada zaposlenika i Korisnika.

Na predmetnom objektu ostvarena ušteda energije Qh,nd je 69.647,69 [kWh/a] (ili 55,89%), te smanjenje emisije CO2 20,52 [t /god, a objekt je umjesto dosadašnjeg energetskog razred C prešao u
energetski razred A.

Završetkom radova na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Buje i talijanskog vrtića Mrvica, grad Buje uspješno je priveo kraju cijeli jedan ciklus energetskih obnova javnih objekata obzirom na već ranije, uspješno provedene projekte energetskih obnova zgrade gradske uprave Buje i Centra za inkluziju, Buje.

Priopćenje za medije – ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Grada Buje.

Istaknuto

Skip to content