Prealoader

Javna nabava

OBAVIJEST – javna nabava – nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie

Objava: 03.12.2013.

Dana 02.12.2013. pokrenut je postupak javne nabave za nabavu i dostavu prehrambenih proizvoda (prema 5 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie. Procijenjena vrijednost nabave za jednogodišnje razdoblje (2014. godina) iznosi 185.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 03.12.2013. pod brojem 2013/S 005-0098898.

Izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Objava: 20.11.2013.

Ovim Izmjenama Plana nabave mijenja se Plan nabave Grada Buja za 2013. godinu na način da se u tabličnom prikazu predmet nabave „Kap. pomoć izgradnje kanalizacije (Kršete)“ označava na slijedeći način.

OBAVIJEST – javna nabava – nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie

Objava: 06.11.2013.

Dana 04.11.2013. pokrenut je postupak javne nabave za nabavu i dostavu prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie. Procijenjena vrijednost nabave za jednogodišnje razdoblje (2014. godina) iznosi 400.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 06.11.2013. pod brojem 2013/S 002-0091537.

OBAVIJEST – javna nabava-opskrba električnom energijom

Objava: 31.10.2013.

Grad Buje-Buie je dana 30.10.2013. pokrenuo postupak javne nabave električne energije za dvogodišnje razdoblje s ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuditeljem. Procijenjena vrijednost nabave za dvogodišnje razdoblje iznosi 1.100.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 31.10.2013. pod brojem 2013/S 002-0090565.

ODLUKE

Objava: 02.07.2013.

O D L U K A o odabiru prihvatljive ponude za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Buja u 2013. godini

Plan nabave Grada Buja za 2013. godinu

Objava: 13.05.2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) i članka 65. Statuta Grada Buje (“Službene novine” Grada Buje, br. 11/09), gradonačelnik Grada Buja dana 14.02.2013. godine donosi: Plan nabave Grada Buja za 2013. godinu

Istaknuto

Skip to content