Prealoader

Avvisi

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Pubblicato: 22.11.2017.

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Buje – Buie i Općinu Brtonigla – Verteneglio.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora.

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području.

Ovaj projekt obuhvaća dvije jedinica lokalne samouprave i to Grad Buje i Općinu Brtonigla.


Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Buje u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).
Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), proveo je prethodnu javnu raspravu Projekta od 5.5.2017. do 5.6.2017.

Datum otvaranja rasprave: 22.11.2017.
Datum zatvaranja rasprave: 22.12.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.buje@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Buje, Istarska 2, 52460 Buje (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI BUJE) zaključno do 22.12.2017. u 15 sati.

Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Buje: vezani dokumenti
Nacrt PRŠI: vezani dokumenti
Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi: vezani dokumenti
Upitnik za operatore: vezani dokumenti
Prijedlog Ugovora o izgradnji: vezani dokumenti

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Buja.

Grad Buje ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Buja i za njih je odgovoran autor.

Ova obavijest objavljenaje  i u rubrici OBJAVE.

In primo piano

Skip to content