Prealoader

Uredi Istarske županije u Bujama

Pubblicato: 04.03.2021.

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

Buje, Istarska 2

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Odsjek pisarnice:
SANJA ZEARO – ADMINISTRATIVNA REFERENTICA
sanja.zearo@istra-istria.hr
052/371-293
052/371-290

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana:
Matični ured Buje
SLAVICA MORGAN-MATIČARKA
slavica.morgan@istra-istria.hr
052/371-294

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć:
KLEMENTINA KUZMA MARCAN – VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
klementina.kuzmamarcan@istra-istria.hr
052/371-292

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb:
SANDRA BROĐANAC – REFERENTICA ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE
sandra.brodanac@istra-istria.hr
052/371-291

In primo piano

Skip to content