Prealoader

Notizie

Strategija Razvoja Turizma Grada Buje-Buie 2018.-2025.

Pubblicato: 03.03.2020.

Strategija razvoja turizma Grada Buje – Buie predstavlja strateškoplanski dokument namijenjen razvoju sektora turizma te služi kao proširen dodatak postojećem strateškoplanskom okviru Grada Buje. Izrada srednjoročnog sektorskog strateškog dokumenta na razini jedinice lokalne samouprave usklađen je s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i drugim vezanim zakonskim i podzakonskim aktima. (…)

Vidi vezane dokumente.

In primo piano

Skip to content