Prealoader

Membri del Consiglio cittadino

Pubblicato: 04.03.2013.

Gradsko vijeće Grada Buja sastavljeno je od 15 vijećnika. U Gradskom vijeću Grada Buja zastupljene su slijedeće stranke i liste grupe birača:

1. Istarski demokratski sabor – IDS-DDI – 6 vijećnika/ca)
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP (6 vijećnika/ca)
3. Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini (2 vijećnika/ca)
4. Hrvatska stranka umirovljenika – HSU (1 vijećnik/ca)

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja jesu:

1. RINO DUNIŠ – IDS-DDI
2. FRANCO BASIACO – IDS-DDI
3. FRANKO GERGORIĆ – IDS-DDI
4 ANITA MEDICA – IDS-DDI
5. MORENO PUCER – IDS-DDI
6. ROBERTA BUCAJ – IDS-DDI
7. BOJANA PUZIGAĆA – SDP
8. MORENO MAMILOVIČ – SDP
9. JOSIP PEJIĆ – SDP
10. SONJA BULJEVIĆ – SDP
11. MARINO DUSSICH – SDP
12. ARNELA ČOKRLIJA – SDP
13. MANUEL VIGINI – Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini
14. TANJA LUKIN Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini
15. MILKA KEVIĆ – HSU


Predsjednik Gradskog vijeća: Rino Duniš.

Potpredsjednici Gradskog vijeća: Bojana Puzigaća i Manuel Vigini.

 

In primo piano

Skip to content