Prealoader

Catalogo di informazioni

Pubblicato: 05.03.2013.

KATALOG INFORMACIJA GRADA BUJA

1. OPĆI AKTI

1.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje

1.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine)

Napomena: Opći akti do 28.03.1997. godine čuvaju se u izvornom obliku u pismohrani ili nadležnom upravno odjelu, a nakon tog datuma objavljeni su u “Službenim novinama Grada Buja”.

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje

2.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine)

Napomena: Svi akti iz navedenog razdoblja nalaze se u pismohrani Grada Buja ili u nadležnom upravnom odjelu.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata)

3.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje

3.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine)

Napomena: Sva dokumentacija iz navedenog razdoblja nalazi se u pismohrani Grada Buja ili u nadležnom upravnom odjelu.

4. POPIS IMOVINE GRADA BUJA

5. POPIS STANOVA NA PODRUČJU GRADA BUJA

6. POPIS POČASNIH GRAĐANA GRADA BUJA I OSOBA KOJIMA SU DODIJELJENA JAVNA PRIZNANJA GRADA

7. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA

Napomena: Dokumentacija iz točke 4.,5., 6. i 7. nalazi se u pismohrani Grada Buja ili u nadležnom upravnom odjelu.

8. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, PROMETA, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Napomena: Dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

9. DOKUMENTACIJA O IMOVINSKIM I OBVEZNO-PRAVNIM ODNOSIMA GRADA BUJA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA (gospodarenje nekretninama)

Napomena: Dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

10. EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA BUJA
Napomena: Evidencija se nalazi u u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

11. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODE UPRAVNI ODJELI

Napomena: Dovršeni predmeti nalaze se u pismohrani Grada Buja, a nedovršeni u nadležnim upravnim odjelima.

12. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Napomena: Dokumentacija za okončane nabave nalazi se u pismohrani Grada Buja, a za nabave u tijeku, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

13. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Napomena: Dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

14. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Napomena: Dokumentacija se nalazi pismohrani Grada Buja ili , a dio u nadležnom upravnom odjelu.

Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područja rada Grada Buja – Buie

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Buje

In primo piano

Skip to content