Prealoader

Programma Operativo Regionale

Pubblicato: 08.03.2013.

REGIONALNI OPERATIVNI PROGRAM ISTARSKE ŽUPANIJE

UVODNA RIJEČ ŽUPANA
“Istarska županija moderna je, otvorena i gospodarski konkurentna regija, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, visokog društvenog standarda u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja.”Istra po prvi puta ima integralni strateški dokument – Regionalni operativni program (ROP) za razdoblje od 2006. do 2010. godine, koji pored jasno istaknute i definirane vizije, sadrži četiri strateška cilja, putem kojih će se ona ostvariti:

1. Konkurentno gospodarstvo
2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard
3. Uravnoteženi i održivi razvoj
4. Prepoznatljivost istarskog identiteta

ROP je dokumenat koji će široj javnosti na transparentan način pokazati ono što radimo, čemu težimo i koje su naše namjere, što će svim dijelovima društva omogućiti da potiču inicijative, nadovezuju se, kako bi na taj način postigli sinergiju u daljnjem razvoju društva kao cjeline. Sljedeće bitno je da ROP trebamo shvatiti kao dinamičan, nikako kao statični dokumenat. To znači da unutar razdoblja za koje je donesen trebamo preispitivati njegovu vjerodostojnost s našim budućim potrebama, novim izazovima i procesima koji će se u dogledno vrijeme odvijati. Najznačajniji je svakako priključenje Europskoj uniji, koji pred nas stavlja nove izazove i nove mogućnosti, što Istarska županija dočekuje sa spremnom inicijativom – ROP-om i popratnom bazom od 200 projekata. Za razliku od proteklog mandata, kada je cilj bio prepoloviti nezaposlenost, u ovom mandatu od 2005. do 2009. godine kao zadatak postavili smo si podizanje standarda građana Istre, što će postati trajnim ciljem i u narednim mandatima. Iako ROP sadrži sve segmente društva, njegovo težište je na gospodarstvu i njegovom razvoju, odnosno stvaranju dodane vrijednosti čime ćemo stvoriti preduvjete za razvoj ostalih segmenata. Time u prvi plan stavljamo znanje, uz pomoć kojeg ćemo osigurati razvoj novih tehnologija, implementaciju inovacija i poticati razvoj proizvoda i usluga sa što većom dodanom vrijednošću. Drugim riječima, nova dimenzija sigurno se dobiva osnivanjem Sveučilišta u Puli, pokretanjem istraživačkih institucija u industriji, projektom Brijuni rivijera, izgradnjom nove bolnice i nizom drugih projekata, čijom će realizacijom Istra kao regija zadržati i poboljšati svoju prepoznatljivost.

Župan: Ivan Jakovčić

UVODNA RIJEČ IDA-e, NOSITELJA IZRADE REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA

Izradom Regionalnog operativnog programa (ROP-a) Istarska županija po prvi je puta dobila strateški dokument koji na sustavan i dinamičan način artikulira razvoj za naredno razdoblje od pet godina. ROP nam s jedne strane definira viziju, strateške ciljeve, prioritete i mjere, koji su izraz naših želja i težnji, načina na koji želimo tu viziju postići. S druge strane, posebnu dimenziju daje baza od 200 projekata, koji čine sastavni dio ROP-a i koji mjere konkretiziraju u skupove aktivnosti uobličene u projekte, što mu kao dokumentu daje dinamičnost. Budući da se radi o strateškom dokumentu za dulje vremensko razdoblje (2006.-2010.) spomenutu dinamičnost treba tijekom razdoblja sačuvati na način da se kao takav ima mogućnost prilagođavati potrebama razvoja Istarske županije. Procedurom izrade ROP-a predviđena je njegova prva revizija dvije godine nakon njegovog donošenja, dok se baza projekata javnim pozivom nadopunjuje svakih šest mjeseci. Vjerojatno će ovo prvo izdanje ROP-a pokazati i neke manje nedostatke, kao što je npr. nepokrivenost nekih prioriteta i mjera konkretnim projektima. U prilog navedenom, cilj nam je u predstojećem razdoblju što je bolje moguće uravnotežiti mjere i prioritete s bazom projekata i postići harmoniziranu cjelinu. U konačnici to će rezultirati time da ćemo racionalno upravljati vlastitim razvojem i što je pravilnije moguće alocirati raspoložive resurse. Drugim riječima, potrebno je proširiti bazu projektima u nepokrivenim područjima i usustaviti sve projekte na način da se pojedini projekti uslijed preklapanja objedine. U ime IDA-e, kao nositelja izrade ROP-a, zahvalio bih se svima koji su sudjelovali u njegovoj izradi, a koja je s pripremom trajala nešto više od jedne godine. Zahvala se posebno odnosi na kolegice i kolege iz Županijske radne skupine, koji su operativno najviše sudjelovali u njegovoj izradi, članove Partnerskog odbora, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (Uprava za regionalni razvoj) i radni tim Insituta za međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba, u ulozi konzultanata cjelokupne izrade ROP-a.

Istarska razvojna agencija, direktor Darko Lorencin

Sa Regionalim operativnim programom Istarske županije se u cjelosti možete upoznatu u vezanom dokumentu.

In primo piano

Skip to content