Prealoader

Notifiche

Opći uvjeti korištenja javnih parkirališta sa naplatom na području Grada Buja-Buie

Uslužnu komunalnu djelatnost parkiranja na uređenim javnim površinama obavlja trgovačko društvo CIVITAS BULLEARUM d.o.o., Trg J.B.Tita 10, Buje. Trgovačko društvo CIVITAS BULLEARUM d.o.o. donijelo je dana 12. prosinca 2018. Opće uvjete korištenja javnih parkirališta sa naplatom na području Grada Buja-Buie.

Pubblicato: 04.01.2022.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika uređuju se ugovorni odnosi između trgovačkog društva 6. maj d.o.o. i korisnika usluge ispraćaja i ukopa pokojnika na kojima isporučitelj obavlja navedenu djelatnost.

Pubblicato: 06.07.2021.

In primo piano

Skip to content