Prealoader

Organi di lavoro del Consiglio Comunale

Pubblicato: 04.03.2013.

Radna tijela Gradskog vijeća

Radi razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima akata o pitanjima iz djelokruga tijela, koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, pokretanja inicijativa i predlaganja donošenja općih akata Vijeća, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, te izvršavanja određenih zadaća od interesa za Vijeće, Vijeće po potrebi osniva stalna radna tijela:

 1. Mandatna komisija
 2. Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja,
 3. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
 4. Odbor za izbor i imenovanja,
 5. Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
 6. Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu,
 7. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo .
 8. Odbor za priznanja i odlikovanja,
 9. Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
 10. Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije,
 11. Odbor za društvene djelatnosti
 12. Odbor za turizam
 13. Odbor za poljoprivredu
  14.Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela iz prethodnog stavka, osnovati i druga povremena radna tijela.

Sastav radnih tijela Gradskog vijeća

Mandatna komisija

 1. Anita Medica – predsjednica
 2. Miroslav Poznić – član
 3. Ivica Ćošković – član

Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja

 1. Marilena Sinković – predsjednica
 2. Lena Korenika – potpredsjednica
 3. Tea Bucaj – članica
 4. Bojana Puzigaća – članica
 5. Ivica Ćošković – član

Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe

 1. Bojana Puzigaća – predsjednica
 2. Ivica Ćošković – član
 3. Valter Turčinović – član

Odbor za izbor i imenovanja

 1. Lena Korenika – predsjednica
 2. Marilena Sinković – član
 3. Tea Bucaj – član
 4. Irena Đurđević – članica
 5. Ivica Ćošković – član

Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku

 1. Valter Turčinović – predsjednik
 2. Andrej Benčić – član
 3. Tomislav Mijatović – član

Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu

 1. Bojana Puzigaća – predsjednica
 2. Franko Gergorić – član
 3. Andrej Benčić – član
 4. Rozana Prelac – član
 5. Ivica Ćošković – član

Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo

 1. Lena Korenika – predsjednica
 2. Marko Marušić – član
 3. Zdravko Gale – član
 4. Valter Turčinović – član
 5. Josip Pejić – član
 6. Miroslav Poznić – član
 7. Ivica Ćošković – član

Odbor za priznanja i odlikovanja

 1. Rosana Prelac – predsjednica
 2. Tea Bucaj – zamjenica predsjednice
 3. Valter Turčinović, – član
 4. Darko Paver – član
 5. Irena Đurđević – članica

Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije

 1. Franko Gergorić – predsjednik
 2. Andrej Benčić – zamjenik predsjednika
 3. Marilena Sinković – članica
 4. Bojana Puzigaća – članica
 5. Jasna Opačak – članica
 6. Ivan Štiglić – član
 7. Mato Čavarović – član

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Anita Medica – predsjednica
 2. Tea Bucaj – članica
 3. Milena Šaina – članica
 4. Antonella Štoković – članica
 5. Josip Pejić – član
 6. Željka Hrlić – članica
 7. Vedran Janić – član

Odbor za turizam

 1. Valter Turčinović – predsjednik
 2. Rozana Prelac – članica
 3. Anita Medica – članica
 4. Zdravko Gale – član
 5. Valentina Bekić – članica
 6. Aleksa Černac – član
 7. Samanta Peruško – članica

Odbor za poljoprivredu

 1. Tomislav Mijatović – predsjednik
 2. Zdravko Gale – član
 3. Andrej Benčić – član
 4. Marčelo Velić – član
 5. Zoran Krešić – član
 6. Josip Franković – član
 7. Goran Gardoš – član

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja

 1. Elvis Glavičić – predsjednik
 2. Ingrid Labinjan- članica
 3. Sabrina Quarantotto – članica
 4. Lena Korenika – zamjenica predsjednika
 5. Miroslav Poznić – zamjenik članice
 6. Ivica Ćošković – zamjenik članice

In primo piano

Skip to content