Prealoader

L’industria e l’artigianato

Pubblicato: 03.12.2020.

Povoljan geoprometni položaj Grada Buje-Buie pogodovao je razvoju trgovine, a s time i drugih gospodarskih grana, naročito lake industrije: obrada metala, strojarstvo, kemijska industrija, elektronika, električna energija i informatika.
U 2015. godini na području Grada Buje-Buie poslovalo je 310 poduzetnika. Ukupno su ostvareni pozitivni rezultati, iskazana je neto dobit u visini 25,8 mil kuna. Tijekom proteklih godina broj poduzetnika nije se bitno mijenjao.
U strukturi gospodarstva na području grada u 2015. godini najviše zaposlenih je bilo u djelatnosti prerađivačke industrije, njih 296 ili 37% od ukupno zaposlenih na razini Grada. Druga značajna skupina su poduzetnici u djelatnosti trgovine na veliko i malo, koja je u 2015. godini zapošljavala 135 osoba ili 16,6%. Slijedi djelatnost građevinarstva s 114 zaposlenih, pa djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 97, umjetnost, zabava, rekreacija 63 itd.

U 2015. godini najbolje financijske rezultate ostvarili su poduzetnici u sektoru prerađivačke industrije, od ukupno 43 poduzetnika, njih 26 ostvarilo je dobit. Po tom kriteriju, najbolje je rangiran poduzetnik BIFIX d.o.o. Buje, s ostvarenih 9,5 mil kuna dobiti.
Kod malih poduzetnika na području Grada dobit razdoblja veća je od gubitka razdoblja, dok kod srednjih poduzetnika gubitak razdoblja nije iskazan.

Na području grada nema velikih poduzetnika. Podaci o veličini poduzetnika i njihovim financijskim rezultatima poslovanja ukazuju na velik značaj malih poduzetnika, njih 308 zapošljava 717 osoba ili 2,33 svaki. Značaj malih poduzetnika vidljiv je iz sljedećih podataka: 99,4% je udio malih poduzetnika u broju svih poduzetnika na području Grada Buje-Buie, zapošljavaju 89,1% svih zaposlenika, ostvarili su 82,8% ukupnog prihoda, 84% ukupnih rashoda, 67,2% dobiti razdoblja te sav gubitak razdoblja.
Srednje veliki poduzetnici čine 0,6% u ukupnom broju poduzetnika, zapošljavaju 10,9% radne snage, ostvaruju 17,2% ukupnih prihoda i 16% ukupnih rashoda.
Analizom vlasništva tvrtki razvidna je potpuna dominacija privatnog vlasništva, 99%.

Na području Grada Buja, prostornim planom uređenja definirano je 9 lokacija u svojstvu poduzetničkih zona različitih namjena. Pregled  poduzetničkih zona gospodarske namjene po planiranom broju radnih mjesta, površini i broju poduzetnika na području Grada Buja su kako slijedi:

VIDI TABELU – Pregled poduzetničkih zona gospodarske namjene po planiranom..

 U Bujama aktivno posluje 21 poduzetnik sa 322 zaposlenika. U poslovno-proizvodnoj zoni Stanica koja postoji najduži niz godina smješteni su kompleksi tvrtki koje uspješno posluju, a od značajnijih su Bifix d.o.o., Digitron d.o.o., Feroplast d.o.o., Brolex d.o.o., HEP d.o.o., Istra color d.o.o., Tecnoplast istra d.o.o.
Zona opće poslovne namjene Valenari djelomično je popunjena i infrastrukturno opremljena a u njoj su smješteni  INA benzinska crpka i plinska stanica, Tera d.o.o., Treppo d.o.o., Avis aquaria d.o.o., Valenari d.o.o., Nohy d.o.o., A&D ALEKS d.o.o.
Poduzetnička zona Mazurija je u pripremi, te je do sada u infrastrukturno uređenje uloženo 107.843,00 kuna.
U ostalim zonama ali i izvan njih nalazimo značajne obrtničke, turističke, trgovačke i poslovne subjekte kao što su Buje-export d.o.o., Zigante tartufi d.o.o., Serra d.o.o., Bujska pivovara d.o.o., Mulino d.o.o. te niz građevinskih poduzeća.

Obrtništvo

Na području Grada Buje-Buie tijekom 2016. godine bilo je aktivno 137 obrtnika i to: 17 proizvođača, 53 usluge, 27 ugostitelja, 9 trgovaca, 6 prijevoznika, 7 poljoprivrednika, 2 ribara, 8 osobne usluge. Vlasnici obrta u uglavnom su muškarci, 70,31%, a dob nositelja obrta je od 35 do 54 godine starosti. Broj zaposlenih varira tijekom godine od 1,8 zaposlenika do 2,2 u vrijeme ljetne sezone.

In primo piano

Skip to content