Prealoader

Notizie

Proračun Grada Buja – Buie za 2023. godinu – VODIČ ZA GRAĐANE

Pubblicato: 27.12.2022.

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

ovim Vodičem želimo na jednostavan i razumljiv način svim sugrađanima omogućiti uvid u prihode i rashode Grada, kako bi dobili potpunu informaciju o tome gdje se i kako usmjerava gradski odnosno proračunski novac i prikazali vam ključne programe, projekte i aktivnosti koje se planiraju financirati proračunskim sredstvima Grada Buja – Buie u 2023. godini.

Cilj nam je zadržati financijsku stabilnost proračuna i izvršenje svih započetih i planiranih kapitalnih investicija, kvalitetno održavati postojeću komunalnu infrastrukturu, osigurati financiranje proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića Buje, Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica, Pučkog otvorenog učilišta Buje). Grad Buje – Buie će i nadalje financirati programe i projekte u području kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticati razvoj gospodarstva, sufinancirati djelatnost vatrogastva kao i aktivnosti lokalnih udruga.

U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti i komunikacije s Vama, pozivamo Vas da putem vaših prijedloga, ali i kritika zajedno usmjerimo proračunska sredstva na dobrobit i zadovoljstvo svih građana Grada Buja – Buie.

Što je Vodič za građane?

Vodič predstavlja pojednostavljeni prikaz odnosno sažetak gradskog proračuna koji u kratkim crtama objašnjava i omogućuje informiranost građana te uvid u prihode koje Grad ostvaruje i u način trošenja javnog novca.

Smisao Vodiča za građane jest i podučiti građane kako „čitati“ proračun.
(…)

Vezani dokument:
Proračun Grada Buja – Buie za 2023. godinu – VODIČ ZA GRAĐANE

In primo piano

Skip to content