Prealoader

Notizie

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Pubblicato: 26.07.2018.

Obavijest: Trajanje savjetovanja se produžuje do završno 13. kolovoza 2018.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

Početak savjetovanja je 26. srpnja 2018. a završetak 06. kolovoza 2018.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 06. kolovoza 2018. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr
Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 06. kolovoza 2018.
Savjetovanje traje 10 dana zbog žurnosti i potrebe usklađenja sa preporukama provoditelja pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

In primo piano

Skip to content