Prealoader

Appalti pubblici

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – najam šatora i opreme

Pubblicato: 06.09.2022.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 74-JN-05-22

Predmet nabave je usluga najma šatora i opreme kako sljedi:

  1. Dani grožđa 2022. – mjesto Buje – datum manifestacije: 16.-18.09.2022. (šatori)
  2. BINA- Dani grožđa 2022. – mjesto Buje– datum manifestacije: 16.-18.09.2022. (pozornica)

Ponude se dostavljaju do zaključno 09.09.2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave (ponuda mora do tog roka biti zaprimljena u gradskoj upravi Grada Buja-Buie

Vezani dokumenti:
Poziv na dostavu ponuda-najam šatora
Troškovnik – šatori

Ažurirano:14.09.2022.
Zapisnik o otvaranju ponuda
Obavijest o odbijanju

In primo piano

Skip to content