Prealoader

Nuovi progetti

ENERGETSKA OBNOVA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA BUJA-BUIE

Pubblicato: 27.01.2021.

Grad Buje-Buie provodi projekt energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Buja-Buie. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.494.605,44 kn.

EU sufinanciranje projekta se izvršava kroz kredit HBOR-a. Kredit HBOR-a iznosi 1.654.489,44 kn. (ESIF krediti za javnu rasvjetu)

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2020. – veljača 2021.

Svi elementi novo projektiranog sustava javne rasvjete, odnosno oprema koja je nabavljena i ugrađuje se, zadovoljava minimalne tehničke karakteristike definirane Prilogom II Programa kreditiranja – ESIF krediti za javnu rasvjetu HBOR-a.

Projektiranjem je predviđena i sva dodatnu opremu koja je potrebna da bi se svjetiljka pravilno pozicionirala na stupu ili drugo prihvatno mjesto (nasadnik, konzola, krak i sl.) sa svrhom potpune funkcionalnosti svjetiljke.

Realizacija projekta modernizacije sustava javne rasvjete će rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete od minimalno 50 % u odnosu na referentno postojeće stanje.

Projekt je podijeljen u 2 funkcionalne cjeline na sljedeći način:

Prva (1.) funkcionalna cjelina je dio područja zahvata projekta koji se MOŽE na ekonomski prihvatljiv način tehničkim rješenjima uskladiti sa propozicijama natječaja HBOR te njega izraditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
Druga (2.) funkcionalna cjelina je dio područja zahvata projekta koji se NE MOŽE na ekonomski prihvatljiv način tehničkim rješenjima uskladiti sa propozicijama natječaja HBOR te njega izraditi prema Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/2014) koji omogućuje zamjenu svjetiljka po principu „1 za 1“ korištenjem tehnološki naprednijih, okolišno prihvatljivijih i energetski učinkovitijih svjetiljka u LED tehnologiji, ali uz očuvanje jednakih ili boljih uvjeta osvijetljenosti u odnosu na zatečeno postojeće stanje, te se ista financira kreditom komercijalne banke.

In primo piano

Skip to content