Notizie

Zaključak o dodjeli stipendije studentima

Pubblicato: 12.11.2014.

Razmatrajući prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. te na temelju članka 16. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, Zaključka o broju, vrstama i visini stipendija za učenike i studente i članka 65.a Statusa Grada Buja, Gradonačelnik Grada Buja, donosi:

Zaključak o dodjeli stipendije studentima

  1. Prihvača se rang lista studenata koju je Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo i temeljem koje je predložilo dodjelu stipendija u akademskoj godini 2014./2015.
  2. Nalaže se Upravnom odjelu za opće poslove Grada Buja izdavanje Rješenja i potpisivanje ugovora sa studentima
  3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja

In primo piano

Skip to content