Prealoader

Notizie

VAŽNO UPOZORENJE

Pubblicato: 09.07.2021.

Poštovane građanke/građani,
obavještavamo i upozoravamo kućanstva da na području Grada Buje-Buie cirkuliraju osobe koje se lažno predstavljaju da dolaze u svojstvu gerontodomaćice u sklopu Pilot projekta “Pomoć u kući” na području Grada Buja.

Ne otvarajte i ne dozvolite ulaz u kućanstvo osobama koje ne posjeduju identifikacijsku karticu Gradskog društva Crvenog križa Buje i/ili koje nemaju oznake Crvenog križa.

AVVISO IMMPORTANTE

Cari cittadini,
Vi informiamo che nell’area del Comune di Buie-Buia circolano persone che falsamente si presentano come collaboratrici domestiche nel ambito del Progetto Pilota “Aiuto in casa “.
Non aprire o permettere l’ingresso in casa a persone che non sono in possesso di un tesserino di riconoscimento della Croce Rossa-Comitato locale di Buie e/o che non hanno le insegne della Croce Rossa.

===
Obavijest Crvenog križa Bujštine po istom predmetu:

OBAVIJEST – AVVISO!!!!

Na području Grada Buje-Buie pojavili su se lažni djelatnici Crvenog križa koji se predstavljaju kao
gerontodomačice i rade u okviru provedbe Programa „Pomoć u kući na Bujštini“. Molimo naše
sugrađane da ne nasjedaju na lažne pokušaje jer djelatnice koje rade u okviru programa propisno su
obilježene oznakom imaju svoje iskaznice i u svakom trenutku se može provjeriti kako se i što obavlja
prema unaprijed definiranom rasporedu rada. Sa svim potencijalnim korisnicama ispunjuje se zahtjev
za pomoć na propisanim obrascima te se o tome obavještava Grad Buje-Buie i nadležni Centar za
socijalnu skrb Buje-Buie.
Nadalje korisnik ne daje punomoć za podizanje novca u banci i ništa slično tome, ne uzima
ključeve od doma, ne ulazi u kućanstvo ukoliko korisnik nije kod kuće. Isto tako trenutno se usluga
pomoći u kući ne naplaćuje. Molimo da se ne otvaraju vrata nepoznatima posebno našim aktivnim
korisnicima jer ih se neposredno prije samog dolaska telefonski kontaktira!!
Ukoliko imate bilo kakva saznanja molimo Vas da nas o tome.

In primo piano

Skip to content