Prealoader

Concorsi

Usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Pubblicato: 15.11.2019.

Predmet prodaje je:
1. k.č.br. 564/1 k.o. Buje, površine 164 m2, mjesto nekretnina: Buje, po početnoj cijeni od 21.845.00 kuna.

Prijave na javno nadmetanje traju od 15.- 25.11.2019.

Vidi vezani dokument.

In primo piano

Skip to content