Prealoader

Appalti pubblici

Usluga izrade glavnog-izvedbenog projekta glavnog portala kaštela Rota u Momjanu

Pubblicato: 12.08.2022.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPIS PREDMETA NABAVE

Glavni – izvedbeni projekt rekonstrukcije glavnog portala kaštela Rota u Momjanu:

Podizanje prostorne skele oko ostataka portala
Konzervatorsko restauratorski istražni radovi i mišljenja:
2.1. RESTAURATOR KAMENA
a) pregled zatečenog stanja i mapiranje oštećenja
b) uzorkovanje kamena i laboratorijsko ispitivanje kamena
c) izvještaj s preporukama
2.2. STATIČAR – pregled i mišljenje
2.3. GEOMEHANIČAR – pregled i mišljenje s dodatnim iskopima
2.4. ARHITEKT – dosnimavanje detalja nakon postave skele i demontaže
Izvedbeni projekat rekonstrukcije portala:
a) obrada prikupljenih podataka i mišljenja, te izrade konačne verzije
b) iscrtavanje profila i detalja M1/10
c) izrada proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti
d) troškovnik svih radova
Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 200.000,00 kuna s PDV-om.

Ponude se dostavljaju do 18. 08. 2022. godine, do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Detaljnije – vezani dokumenti:
Poziv na dostavu ponuda – ROTA PORTAL
Odluka o početku postupka jednostavne nabave – ROTA PORTAL

Ažurirano 26.08.2022.
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni
Obavijest o odabiru

In primo piano

Skip to content