Prealoader

Savjetovanja s javnošću

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Pubblicato: 24.03.2023.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 , 85/15, 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana zaštite od požara.

Početak savjetovanja je 24.03.2023. a završetak 12.04.2023.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt plana podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 12.04.2023. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr

Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 12.04.2023. godine.

NAPOMENA: nacrt Plana u postupku evaluacije od nadležnih tijela

Vezani dokumenti:

Plan ZOP Grad Buje Buie 2023
Obrazloženje – Plan
Obrazloženje – kraći rokovi savjetovanja
Obrazac – savjetovanje
Pr1 Buje hidranti uže područje
Pr2 Buje vodoopskrba šire područje A3
Pr3 Buje prikaz dalekovoda
Pr4 Buje trafostanice na području
Pr5 objekti povećane zaposjednutosti
Pr6 Buje 2023 Grafika Šume_DA
Pr7 Buje 2023 Grafika Šume_DB
Pr8 Buje 2023 Grafika Šume_DC
Pr14 Buje djelovanja vatrog postaja na području

In primo piano

Skip to content