Prealoader

Savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću – prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na području Grada Buja – Buie

Pubblicato: 02.03.2022.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na području Grada Buja – Buie.

Početak savjetovanja je 02.03.2022. a završetak 01.04.2022.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga podnose se putem obrasca.
Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 01.04.2022. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr
Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom sa zaključnim danom prijema u pisarnici do 01.04.2022.

VEZANI DOKUMENTI:
Odluka nerazvrstane ceste
Obrazloženje Odluke – nerazvrstane ceste
Obrazac za savjetovanje

Ažurirano 05.04.2022.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

In primo piano

Skip to content