Prealoader

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Buja-Buie

Pubblicato: 22.12.2021.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Buja-Buie.
Početak savjetovanja je 22.12.2021. a završetak 22.01.2022.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga podnose se putem obrasca.

Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 22.01.2022. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr

Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom sa zaključnim danom prijema u pisarnici do 22.01.2022.

Vezani dokumenti
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada
Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada
Obrazac za savjetovanje

Ažurirano 25.01.2022. godine
Izvještaj o provedenom savjetovanju

In primo piano

Skip to content