Prealoader

Avvisi

Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Pubblicato: 29.04.2019.


Ažurirano 30.05.2019. – Izvješće o provedenom savjetovanju – vidi vezani dokument

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Grad Buje-Buie donošenjem izmjena i dopuna Odluke mijenja područje zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada i koje se određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 29.04.2019. godine te završava zaključno s danom 29.05.2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke. Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: info@buje.hr

In primo piano

Skip to content