Prealoader

Notizie

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika gradskog vijeća Grada Buje-Buie

Pubblicato: 22.01.2021.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ((„Narodne novine“ 25/13 i 85/15) te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buje-Buie
Početak savjetovanja je 22.01.2021. a završetak 12.02.2021.
Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buje-Buie podnose se putem obrasca.
Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 12.02.2021. godine na adresu m.sinkovic@buje.hr.
Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom sa zaključnim danom prijema u pisarnici do 12.02.2021.

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika gradskog vijeća Grada Buje-Buie
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Avviso di consultazione pubblica – Regolamento 2021
Regolamento del Consiglio cittadino – consultazione pubblica 2021
Modulo consultazione pubblica – regolamento 2021

In primo piano

Skip to content