Prealoader

Notizie

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie

Pubblicato: 22.01.2021.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ((„Narodne novine“ 25/13 i 85/15) te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie.
Početak savjetovanja je 22.01.2021. a završetak 12.02.2021.
Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie podnose se putem obrasca.
Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 12.02.2021. godine na adresu m.sinkovic@buje.hr.
Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom sa zaključnim danom prijema u pisarnici do 12.02.2021.

Nacrt prijedloga statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie
OBRAZAC udjelovanja u savjetovanju s javnošću

Consultazione pubblica – avviso
Statuto-proposta modifiche ed integrazioni
Consultazione pubblica – modulo

In primo piano

Skip to content