Prealoader

Avvisi

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – JAVNA PARKIRALIŠTA

Pubblicato: 26.09.2018.

 

AŽURIRANO 08.11.2018. – Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja II. izmjena i dopuna Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja – vidi vezani dokument.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja.

Početak savjetovanja: 26. 09. 2018.
Završetak savjetovanja: 05.10. 2018.

Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 05. 10. 2018. godine na adresu info@buje.hr Popunjeni obrazac možete dostaviti u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom do zaključno 05.10. 2018.

In primo piano

Skip to content