Prealoader

Notizie

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Pubblicato: 28.07.2021.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) provodi savjetovanja s javnošću u postupku donošenja:

  1. Odluke o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i Istarskoj ulici,
  2. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie i
  3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buja-Buie.

Početak savjetovanja je 27. i 28.07.2021. a završetak 31.08.2021.

Prijedlozi i mišljenja na nacrte prijedloga podnose se putem obrasca.

Vidi pod brzi link SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

In primo piano

Skip to content