Prealoader

Galleria

Savjetovalište za prehranu

Pubblicato: 04.02.2019.

ZAVOD ZAJAVNO ZDRAVS1VO ISTARSKE ZUPANIJE ISTITUTO DI SANITA PUBBLICA DELLA REG IONE ISTRIANA

Nazovite nas, posjetite nas, pišite nam!

U savjetovalištu podršku i savjete pružit ce Vam naši stručnjaci: magistri nutricionizma, liječnici specijalisti epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi, sanitarni inženjeri…

Pula-Pola
Nazorova23
Radno vrijeme: Ponedjeljak-Srijeda-Petak 07.00-15.00
Utorak-Četvrtak
12.00-20.00

Buje – Buie
lstarska ulica 15

Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog prioriteta: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti.

In primo piano

Skip to content