Notizie

Rezultati izbora za članove vijeća talijanske nacionalne manjine u Grad Buje-Buie – Risultati elettorali per l`elezione dei membri del consiglio della minoranza nazionale italiana della Città di Buje-Buie

Pubblicato: 01.06.2015.

REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE VIJEĆA TALIJANSKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU BUJE – BUIE

RISULTATI  ELETTORALI
PER L`ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTÀ DI BUJE-BUIEI.     Od ukupno 1449 birača pripadnika talijanske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je
140 birača, odnosno 9,66%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 140 birača, odnosno
9,66%. Važećih glasačkih listića utvrđeno je 137, odnosno 97,86%. Nevažećim glasačkim listićima
proglašeno je 3, odnosno 2,14%.

I.    Su un totale di 1449 elettori membri della minoranza nazionale italiana iscritti nell`elenco degli elettori, hanno
 votato 140 elettori, ossia  il 9,66%, di cui in base alle schede elettorali hanno votato 140 elettori, ossia il 9.66%.
 Come valide sono state determinate 137 schede elettorali, ossia  il  97.86%. Come non valide sono state
 dichiarate 3 schede elettorali, ossia  il 2,14%.

II.    Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:
II.    Le candidate/ i candidati hanno ricevuto il seguente numero di voti:

1. ADRIANA ANTONINI    81    glas/voti
2. FRANCO BONETTI    80    glasova/voti
3. VALTER TURČINOVIĆ    68    glasova/ voti
4. FLAVIA VIGINI BELLÉ    56    glasova/voti
5. ELENA VEŽNAVER    51    glas/voti
6. LUIZANA BARBO    49    glasova/voti
7. MATE MEKIŠ    45    glasova/voti8. ADRIJANA ŠKRLIĆ    44    glasa/voti
9. ELDA SINKOVIĆ    43    glasa/voti
10. ELEONORA GARDOŠ    39    glasova/voti
11. MARKO CINDRIĆ    36    glasova/voti
12. MARVI NOVAK    34    glasa/voti
13. KRISTINA KRAMERSTETER    33    glasa/voti
14. ALEN BILOSLAVO    29    glasova/voti
15. DANIELA RADEŠIĆ    29    glasova/voti


III.     U Vijeće talijanske nacionalne manjine izabrane/izabrani su sljedeće/sljedeći kandidatkinje/kandidati:
III.    .Nel Consiglio della minoranza nazionale italiana sono state elette/stati eletti le seguenti/ i seguenti
                             candidate/candidati:

1. ADRIANA ANTONINI
2. FRANCO BONETTI
3. VALTER TURČINOVIĆ
4. FLAVIA VIGINI BELLÉ
5. ELENA VEŽNAVER
6. LUIZANA BARBO
7. MATE MEKIŠ
8. ADRIJANA ŠKRLIĆ
9. ELDA SINKOVIĆ
10. ELEONORA GARDOŠ
11. MARKO CINDRIĆ
12. MARVI NOVAK
13. KRISTINA KRAMERSTETER
14. ALEN BILOSLAVO
15. DANIELA RADEŠIĆ

In primo piano

Skip to content