Prealoader

Notizie

Pučko otvoreno učilište Buje – PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Pubblicato: 28.02.2014.

Planom nabave za 2014.godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva planirana na temelju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Buje za 2014. godinu, koji čini sastavni dio Proračuna Grada Buja, a koja će se u 2014. godini provoditi prema  Zakonu o javnoj nabavi.

Detaljno u vezanom dokumentu.

In primo piano

Skip to content