Notizie

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Buje-Buie

Pubblicato: 09.05.2016.

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15) te Planom gospodarenja otpadom Istarske županije za razdoblje do 2015. godine (Službeni glasnik Istarske županije br. 14/08), Gradsko vijeće Grada Buje – Buie na svojoj sjednici donosi

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA BUJE – BUIE

za razdoblje do 2022. godine

Vidi vezani dokumentIn primo piano

Skip to content