Prealoader

Notizie

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja – Buie u 2022. godini

Pubblicato: 11.01.2022.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog Poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Buja – Buie, gradonačelnik Grada Buja – Buie raspisuje javni

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja – Buie u 2022. godini

Grad Buje-Buie poziva udruge koje su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga koji djeluju na području Grada i/ili su korisnici s područja Gradatedoprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) dio natječajne procedure Grad Buje – Buieprovodi u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada Istra) iz Pule.

Prijavitelji sukladno ovom javnom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

• KULTURA
• SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA
• OBRAZOVANJE I MLADI
• RAD S OSOBAMA U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI
• GOSPODARSTVO
(…)

VEZANI DOKUMENTI:

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA NA PODRUČJU GRADA BUJA U 2022. GODINI
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
OBRAZAC 1 OPIS PROJEKTA PROGRAMA
Legenda – korisnici
Legenda – aktivnosti
OBRAZAC 2 PRORACUN
OBRAZAC 3 IZJAVA ISPUNJAVANJE OBAVEZA
OBRAZAC 4 IZJAVA O PARTNERSTVU
OBRAZAC 5 IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
OGLEDNI PRIMJER UGOVORA
OPISNI IZVJEŠTAJ PROJEKATA 2022
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ODLUKA RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA
PRAVILNIK FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA GRAD BUJE BUIE 2022

In primo piano

Skip to content