Prealoader

Notizie

POZIV za financiranje programa, projekata i aktivnosti na podrucju Grada Buja u 2019. godini

Pubblicato: 16.01.2019.

Na temelju Odluke o raspisivanju jaynog Poziya i nacinu raspodjele raspolozivih sredstava iz Proracuna Grada Buja za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i aktivnosti od interesa za opce dobro koje provode udruge na podrucju Grada Buja, gradonacelnik Grada Buja raspisuje javni

POZIV
za financiranje programa, projekata i aktivnosti
na podrucju Grada Buja u 2019. godini

Grad Buje-Buie poziva udruge i potencijalne korisnike koji su programski usmjereni na rad u podrucjima naznacenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podrsku programima, projektima i aktivnostima udruga/potencijalnih korisnika koji djeluju na podrucju Grada i /ili okupljaju clanove sa podrucja Grada te doprinose razvoju prioritetnih podrucja iz ovog Poziva.

 

POZIV I UPUTE

1. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

2. PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA

3. TEKST POZIVA

4. UPUTE ZA PRIJAVITELJE


OBRASCI PRIJAVE / DOKUMENTI UZ PRIJAVU

1. OBRAZAC 1 – OPISNI OBRAZAC

2. OBRAZAC 2 – OBRAZAC PRORAČUNA

3. OBRAZAC 4 – IZJAVA O PARTNERSTVU

4. OBRAZAC 5 – IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ZAPOSLENIH

5. IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA ILI ISPIS IZVATKA SA MREŽNIH STRANICA UDU (NE STARIJE OD DANA OBJAVE POZIVA) I/ILI PRESLIKA RJEŠENJA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U KOLIKO JE ISTO UDRUGA DOBILA NAKON USKLAĐENJA AKATA SA ZAKONOM O UDRUGAMA ILI DOKAZ (POVRATNICA) DA JE ZAHTJEV ZA PROMJENE PREDAN NADLEŽNOM UREDU DRŽAVNE UPRAVE

6. ZAHTJEV POREZNA UPRAVA – POTVRDA POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA S OSNOVE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (U KOLIKO JE PRIMJENJIVO)

7. POPIS ČLANOVA U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA

8. DOKAZ O PREDANOM IZVJEŠĆU O VOLONTIRANJU U PRETHODNOJ GODINI – U KOLIKO JE IZVJEŠĆE PODNESENO

9. POPIS PRILOGA

 

OBRASCI / DOKUMENTI UGOVARANJE

1. OBRAZAC 3 – OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

2. OBRAZAC 6 – OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENJU SVIH OBAVEZA IZ RANIJE PREUZETIH UGOVORA PREMA GRADU

3. ZAHTJEV ZA ISHODOVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

4. OGLEDNI PRIMJER UGOVORA

 

OBRASCI IZVJEŠĆA

1. OBRAZAC OPISNOG ZAVRŠNOG/GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

2. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

In primo piano

Skip to content