Prealoader

Il consiglio cittadino

Poziv za 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Pubblicato: 07.09.2020.

Poziv za 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja kkoja će se održati u utorak, 15. rujna 2020., u 19.00 sati
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie
2. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o (pre)raspodjeli rezultata utvrđenog za 2019. godinu
5. Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Buja-Buie za 2020. godinu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie za 2020. godinu
7. Prijedlog Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju – LED rasvjeta
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina
9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Kruj
10. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine
11. Pitanja, prijedlozi i informacije
12. Razno

In primo piano

Skip to content