Prealoader

Il consiglio cittadino

Poziv sa dnevnim redom 6. Sjednice Gradskog Vijeća Grada Buja

Pubblicato: 18.12.2017.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

koja će se održati u četvrtak, 21. prosinca 2017., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje

 

Za sjednicu predlažem slijedeći :

Dnevni red


l. Verifikacija mandata i svečana prisega vijećnika
2. Prijedlog odluke o potvrđivanju svih odluka sa 2., 3., 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja
3. Pitanja, prijedlozi i informacije
4. Verifikacija zapisnika sa 05 . sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie
5. Prijedlog Odluke Plana Proračuna Grada Buja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
6. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – održavanje nerazvrstanih cesta
8. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – zimska služba
9. Razno


Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.


GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš, v.r.

In primo piano

Skip to content