Prealoader

Zasnivanje radnog odnosa

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Pubblicato: 07.04.2021.

I. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja:

  • Iva Mušković, Momjanska 24, Buje

II. Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava upućena je istovremeno odgovarajuća pisana obavijest.

III. Kandidatkinja pozvana na pisano testiranje se treba odazvati ovom pozivu u srijedu, 14. travnja 2021. u 16,00 sati u Gradu Buje-Buie, Istarska 2, Buje.

Vidi vezani dokument – Poziv

In primo piano

Skip to content