Prealoader

Appalti pubblici

Poziv na dostavu ponude za rekonstrukciju vatrogasnog doma u Bujama

Pubblicato: 10.08.2022.

Nekadašnji vatrogasni dom u Bujama, koji je u vrijeme brzog razvoja bujskog Digitrona pretvoren u jedan njegov dio, ponovo će pripasti bujskim vatrogascima. Naime, nakon privatizacije i pretvorbe Digitrona, ta je zgrada u predjelu Stanica, uz državnu cestu prema Portorožu i Kopru, mijenjala vlasnike, a nakon stečaja poduzeća posljednjeg vlasnika, Grad Buje je na dražbi otkupio zgradu.

Namjera je kroz vrijeme urediti trenutno neugledan i devastirani prostor, obnovom objediniti objekte koji su nekada bili te namjene ponovno u jednu korisnu i zanimljivu arhitektonsku cjelinu.

Ovaj projekt obuhvaća uređenje dijela osnovne zgrade na k.č.563/2 i 617/2 zgr., k.o. Buje, vrsta i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u pripadajućem ponudbenom troškovniku.

Detaljnije – vezani dokumenti:

Ažurirano 30.08.2022. godine:

Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu
Obavijest o odabiru

In primo piano

Skip to content