Appalti pubblici

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – Usluga provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbe i vidljivosti projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta grada Buje – Buie“

Pubblicato: 04.03.2019.

Ažurirano: 20.03.2019. – vidi vezane dokumente “Zapisnik o otvaranju ponuda” i “Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude”

================

 

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18).

Procijenjena vrijednost nabave: 108.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 135.000,00 kuna s PDV-om.

Ponude se dostavljaju zaključno do 12. 03. 2019. godine, do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Poziv na dostavu ponude u privitku.

In primo piano

Skip to content