Prealoader

Appalti pubblici

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – Dobava polica za arhivu i njihova montaža u prostorijama naručitelja – PONIŠTENO

Pubblicato: 23.03.2022.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 71-JN-03-22

Predmet nabave je nabava polica za arhivu i njihova montaža u prostorijama naručitelja, sukladno opisu iz ove dokumentacije.

Ponude se dostavljaju i moraju biti zaprimljene u Gradu Buje-Buie do zaključno 30.03.2022. godine, do 09,00 sati bez obzira na način dostave.

VEZANI DOKUMENT:
Poziv na dostavu ponuda
Dodatni opis

Dodatni opis – ažurirano 25.03.2022.

Odluka o poništenju postupka

In primo piano

Skip to content