Notizie

Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine

Pubblicato: 05.11.2014.

Na temelju članka 67. Statuta Grada Buja i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu i radu Gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine.

Rotor Valanari je najznačajniji infrastrukturni objekt izgrađen u ovom polugodišnjem razdoblju, a zasigurno i u zadnjih petnaestak godina. Investiciju od 5,5 milijuna kn smo realizirali zahvaljujući javnom poduzeću „Hrvatske ceste“ d.o.o. Čestitke izvođaču radova tvrtki „Cesta“ d.o.o. Pula kao i stručnom nadzoru koje je obavila tvrtka „Učka-konzalting“ d.o.o. Pazin.

Nakon pripreme kompletne dokumentacije i potpisivanja Ugovora sa izvođačima, poduzećima „Vodoprivreda“ d.o.o. Buzet i „Almes eko“ d.o.o. Rijeka koncem travnja započeli su radovi na izgradnji Kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete. Projekt se financira sredstvima EU fondova iz programa IPARD, mjera 301, za što se koristi kredit od 4.270.640.- kn odobren od IKB d.d. Umag. Predviđeni rok izgradnje je godinu dana.

Započela je III konačna faza sanacije kule Sv. Martina u vrijednosti 450.000.- kn., a mnogo truda, vremena i sredstava uloženo je u rekonstrukciju škole u Tribanu. Početkom godine je odobren projekt „Parenzana Magic“ kojom se potiče prekogranična suradnja između Hrvatske i Slovenije. Za prenamjenu škole u prenoćište za bicikliste i planinare Grad Buje dobiva 76.800 Eura, odnosno 85 % bespovratno. Prema troškovniku iz Glavnog projekta predviđamo da će se za rekonstrukciju Kule utrošiti cca 1.200.000.00 kn, te ćemo morati uložiti dodatne napore u iznalaženju sredstava koja nedostaju.
Koliko god nam se čini da se puno uradilo po projektu izgradnje niskoenergetskog vrtića još uvijek nemamo definirano ni Idejno rješenje, iz poznatih razloga, ali i naših dodatnih zahtjeva projektantima.
Spomenuo sam najvažnije projekte na kojima smo radili u ovom polugodištu. O ostalim manjim, ali značajnim, projektima možete saznati iz Izvještaja po Upravnim odjelima.

Bilo je još i drugih aktivnosti događanja od kojih ću neka navesti u nastavku:
– u siječnju je raspisan natječaj za ravnatelja POU Buje i dogovarano konačno rješavanje arhive sa JLS s područja Bujštine,
– u veljači je u Puli potpisan Sporazum o JPP za izgradnju i rekonstrukciju škola u Istarskoj županiju među kojima je i HOŠ Mate Balota iz Buja,
– prihvatili smo inicijativu ravnateljice TSŠ Leonardo da Vinci za pokretanje  postupka za novi obrazovni program poljoprivrednog usmjerenja,
– a Skupštini „6.MAJA“ donesena je Odluka o odvajanju poduzeća na „6.MAJ“   d.o.o. i „6.MAJ ODVODNJA“ d.o.o. Umag prema novoj regulativi Zakona o vodama,
– inicirali smo i koordinirali humanitarnu akciju „Obnovimo kući obitelji Hamzić“ u      koju su se uključili građani, udruge i poduzetnici Grada,
– u koordinaciji sa Hrvatskim i Istarskim planinarskim savezom u Bujama je  svečano otvorena prva dionica Europskog pješačkog puta E12, koji se naziva još i Mediteranski pješački put, a zamišljen je kao dužinski put europskom obalom Sredozemnog mora od Gibraltara do Atene,
– s ravnateljima srednjih škola iz Buja razmotrena je problematika Mreža i programa srednjih škola.  

Potpuno predmetno Izvješće u vezanom dokumentu.


In primo piano

Skip to content