Prealoader

Notizie

PARKIRALIŠTA – SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU 14.05.2018.

Pubblicato: 14.05.2018.

 

AŽURIRANO 30.07.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – vidi vezani dokument

————————-

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o organizaciji, načinu naplate, iznosu naknade i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie.

Prvo savjetovanje objavljeno je 02.05.2018. Nakon objave izvršene su određene korekcije u prijedlogu Odluke i to:
-u izvanulično javno parkiralište ( 2. ZONA) uvršteno je i parkiralište ispod zgrade gradske uprave
-dopunjena je definicija izvanuličnih javnih parkirališta s naplatom u čl. 2. prijedloga
-definiran je obveznik plaćanja dnevne karte i način dobivanja podataka o obvezniku

Do dana 14.05.2018. po objavljenom savjetovanju nije zaprimljen prijedlog ili mišljenje.
Početak ponovnog savjetovanja je 14.05.2018. a završetak 13.06.2018.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o organizaciji, načinu naplate, iznosu naknade i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 13.06.2018. godine na adresu info@buje.hr

Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 13.06.2018.

In primo piano

Skip to content