Prealoader

Zasnivanje radnog odnosa

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO – SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Pubblicato: 04.02.2021.

Ažurirano 24.02.2021.

Na objavljeni Oglas su se javila 4 (četiri) kandidata/kinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa u skladu sa Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni oglas. Poradi istog pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove.
Vidi vezani dokument.
ODLUKA o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove

____

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja, na radno mjesto:

  1. Savjetnika za proračun i financije – 1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
  • državni stručni ispit,
  • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje talijanskog jezika, razina A2
  • poznavanje rada na računalu (programi word, excel, power point i korištenje društvenih mreža)
  • položen vozački ispit «B» kategorije.

Vidi vezane dokumente.

Oglas – Savjetnik za proračun i financije – na određeno 2021.
Izjava da ne postoje zapreke
Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka 2021.

In primo piano

Skip to content