Prealoader

Avvisi

Održavanje javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja PPZ Stanica – Istok

Pubblicato: 21.05.2021.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja-Buie (Klasa: 350-01/21-01/01, Urbroj: 2105/01-01-21-22, od 18. svibnja 2021. godine), daje se

OBAVIJEST
o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja PPZ Stanica – Istok (I1;K)

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja PPZ Stanica – Istok (I1;K) provesti će se od 01. lipnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine.
  2. Uvid u prijedlog Plana moći će se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie svakog radnog dana od 8 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Grada Buja-Buie – www.buje.hr
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja PPZ Stanica – Istok (I1;K) održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie u srijedu 09. lipnja 2021. godine s početkom u 17,00 sati. (…)

Vidi vezani dokumentObavijest o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja PPZ Stanica – Istok (I1;K)

Ažurirano 31.05.2021. godine

UPU PPZ Stanica Istok I1_K
OBRAZLOŽENJE
Sažetak za javnost
Namjena UPU – PZ Stanica Istok – Buje – Model
Promet UPU – PZ Stanica Istok – Buje – Model
EKI UPU – PZ Stanica Istok- Buje – Model
ELEKTRO UPU – PZ Stanica Istok- Buje – Model
Vodoopskrba UPU – PZ Stanica Istok- Buje – Model
Odvodnja UPU – PZ Stanica Istok- Buje – Model
Uvjeti korištenja UPU – PZ Stanica Istok- Buje – M
NAČIN I UVJETI GRADNJE UPU – PZ Stanica Istok – B

In primo piano

Skip to content